Rozmieszczenie stanowisk Harmonia axyridis w Polsce


Przedstawiona tu mapa stanowisk Harmonia axyridis mogła powstać dzięki bezinteresownej pomocy wielu osób. Wszystkim z Państwa, którzy przesyłali nam informacje o swoich spotkaniach z biedronką azjatycką chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Jednocześnie prosimy o dalszą pomoc - rejestracja rozprzestrzeniania się biedronki trwa nadal. Każde zgłoszenie będzie dla nas cenne, bez względu na to, czy miejsce obserwacji jest już zaznaczone na mapie, czy jeszcze nie. Oprócz danych o położeniu geograficznym stanowisk, zgłoszenia od Państwa zawierają wiele innych wartościowych informacji, które pozwalają wnioskować o względnej liczebności gatunku w różnych regionach, jego preferencjach pokarmowych i środowiskowych, częstości występowania poszczególnych form barwnych itp.

Nałożona na mapę siatka dzieli obszar Polski na kwadraty o wymiarach 10 x 10 km (z wyjątkiem biegnącego od Opolszczyzny po okolice Przylądka Rozewie klina, gdzie jednostki te mają zmienny kształt i powierzchnię). Punkt na mapie oznacza, że w danym kwadracie mamy przynajmniej jedno stwierdzenie H. axyridis udokumentowane zdjęciem lub okazem dowodowym.


Aktualizacja: 15.03.2010