w języku angielskim, nakład - 4x500, od 2002 r. na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej
 
 
Wiadomości Ekologiczne w języku polskim, nakład 4x500