1. dr hab. Emilia Kolomiec, Instytut Mikrobiologii Bialoruskiej Akademii Nauk, Minsk, Bialorus, temat: Wzajemne oddzialywania miedzy grzybami owadobójczymi a mikroorganizmami antagonistycznymi (bakterie i promienowce). Uczestnicy z CBE PAN: mgr Anna Augustyniuk-Kram

 2. dr. hab. Thomas Lubjuhn, Instytut Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytetu w Bonn, Niemcy, temat: Struktura genetyczna w koloniach mewy pospolitej, adaptacyjne znaczenie adopcji, stosunek plci w legu. Uczestnicy z CBE PAN: dr Monika Bukacinska, dr Dariusz Bukacinski

 3. dr B.-E. Seather i dr A.P. Moller, Laboratoire de Parasitologie Evolutive, Universite Pierre et Marie Curie Paris, temat: Extinction risk of small populations of birds. Uczestnicy z CBE PAN: dr Monika Bukacinska, dr Dariusz Bukacinski

 4. dr Hans Helder, Laboratory of Nematology Wageningen Agricultural University, Holandia, temat: Wplyw zanieczyszczen metalami ciezkimi na nicienie glebowe. Uczestnicy z CBE PAN: dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Ewa Dmowska (wolontariusz)

 5. prof. Anders Pape Moller, Laboratoire de Parasitologie Evolutive, Universite Pierre et Marie Curie Paris, temat: Mechanizmy poczatkowego etapu ewolucji sygnalów plciowych u jaskólek. Uczestnicy z CBE PAN: dr Piotr Matyjasiak

 6. dr Williams Purvis, Department of Botany, The Natural History Museum, London, Anglia, temat: Porosty jako indykatory zanieczyszczen metalami ciezkimi. Uczestnicy z CBE PAN: dr hab Barbara Pawlik-Skowrońska

 7. prof. Galina Galkovskaja, Instytut Zoologi Bialoruskiej Akademii Nauk, temat: Mechanizmy podtrzymywania bioróznorodnosci zooplanktonu w stratyfikowanych jeziorach róznej trofii. Uczestnicy z CBE PAN: dr Jolanta Ejsmont-Karabin

 8. prof. B. Striganowa, Instytut Ekologii i Problemów Ewolucji, Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja, temat : "Badania porównawcze dynamiki rozkladu i struktury bezkręgowców glebowych w leśnych ekosystemach Centralnej Rosji i Polski". Projekt realizowany w latach 2000-2004. Uczestnicy z CBE PAN: dr Piotr Bienkowski. W trakcie wizyty prof. prof. B. Striganowej i M. Szatunowskiego w pazdzierniku 2003 r. wypracowanie nowej tematyki i podpisanie umowy pomiedzy CBE PAN a IEiPE RAN na najbliższe lata

 9. dr A.I.Kopylov, I.D.Papanin Institute of Biology of Inland Waters, Rosyjskiej Akademii Nauk, temat:Biospheric functions and conservation problems of biodiversity in Poland and Russian.Uczestnicy z CBE PAN:

 10. prof. M.Shatunovskiy, dr hab Yu.Yu.Dgebuadze, Severtsov Institute of Ecology&Evolution, Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, temat: Dynamika różnorodności ekosystemów słodkowodnych Polski i Rosji(analiza i modelowanie). Uczestnicy z CBE PAN:

 11. dr Titlyanova A. A., dr Shibareva S.V, Instytut Gleboznawstwa i Chemii Rolnej, Oddzial Syberyjski Rosyjskiej Akademii Nauk, Nowosybirsk - Rosja, temat: Dynamika zmian w sciólkach lesnych róznych stref klimatycznych. Uczestnicy z CBE PAN: dr Piotr Bienkowski

 12. Stacja Hydrobiologiczna w Tvärminne, Uniwersytetu w Helsinkach, Finlandia, temat: Nagrywanie sygnalów nartników Gerris lacustris i obserwacje ich zachowan lowieckich. Uczestnicy z CBE: dr Izabela Olejniczak

 13. dr Vladimir Kostal, Instytut Entomologii Czeskiej Akademii Nauk, Czechy, temat : Diapaurza owadów: regulacja fotoperiodyczna sezonowych adaptacji sluzacych przetrwaniu niekorzystnych warunków. Uczestnicy z CBE: dr Piotr Ceryngier

 14. dr Harri Kuosa, University of Helsinki (Finlandia), temat: Ewolucja sygnalów godowych samców Gerris lacustris w róznych populacjach. Uczestnicy z CBE PAN: dr Izabela Olejniczak

 15. dr Luigi Sanita' di Toppi, University of Parma (Wlochy) temat: Mechanizmy detoksyfikacji metali ciezkich w komórkach glonów i porostów. Uczestnicy z CBE PAN: prof Tadeusz Skowronski

 16. Dorina Marieta Purice, Institute of Biology, Rumuńska Akademia Nauk, temat: Rozprzestrzenianie się i przeżywalność zwierząt zasiedlających tereny zalewane podczas powodzi.Uczestnicy z CBE PAN: dr Izabella Olejniczak

 17. dr Sang Don Lee, Department of Environmental Science and Engineering, Ehwa Woman's University, Korea, temat: Ewolucja sygnałów godowych samców Gerridae w różnych populacjach. Uczestnicy z CBE PAN: dr Izabella Olejniczak

 18. dr Sang don Lee, Department of Environmental Science and Engineering College of Engineering, Ehwa Woman's University, Korea, Temat: Skażenie środowiska metalami ciężkimi - biomonitoring za pomocą piór sroki(Pica pica). Uczestnicy z CBE PAN: dr Piotr Matyjasiak

do początku