Rada Naukowa Centrum Badań Ekologicznych

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz
Prof. dr hab. Jan Kozłowski
prof. dr hab. Romuald Z. Klekowski
Prof dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski

Samodzielni pracownicy naukowi z CBE PAN

dr hab. Krzysztof Opaliński

 zastepca przewodniczacego Rady

prof. dr hab. Tadeusz Skowroński
dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin
dr hab. Wojciech Szeligiewicz
dr hab. Piotr Jabłoński
dr hab. Grzegorz Makulec
prof. dr hab. Janusz Uchmański
 

Pomocniczy pracownicy naukowi z CBE PAN

dr Krassimira Ilieva-Makulec
dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska  sekretarz Rady
dr Maciej Fuszara  sekretarz Rady
dr Jerzy Romanowski

Pracownicy naukowi spoza CBE PAN oraz
samodzielni pracownicy CBE PAN zatrudnieni w niepełnym wymiarze etatu

prof. dr hab. Jurij Dgebuadze
dr hab. Volker Grimm
prof. dr hab. Marek Konarzewski  
dr hab. Lech Kufel
dr hab. Andrzej Tatur

 

dr hab. Joanna Pijanowska
dr Michel Poulin
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
dr hab. Werner Ulrich
dr Jacob Weiner Przewodniczacy Rady
do początku