Przewody habilitacyjne i doktorskie pracowników
Centrum Badań Ekologicznych PAN

mgr Agnieszka Lipińska

Praca doktorska: Znaczenie interakcji międzygatunkowych w inwazji niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora DC. na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Promotor: prof. dr hab. Janusz Uchmański

 

mgr Nataliya Khvorostova

Praca doktorska: Bioenergetyczny model wewnątrzgatunkowej konkurencji o pokarm w populacji lądowego ślimaka Achatina achatina

Promotor: doc. dr hab. Krzysztof W. Opaliński

 

mgr Grzegorz Gryziak

Praca doktorska: Kształtowanie się zgrupowań mechowców (Acari: Oribatida) pod wpływem zróżnicowanej gatunkowo roślinności i glebożernych dżdżownic

Promotor: doc. dr hab. Grzegorz Paweł Makulec

 

mgr Buczyński A.

Praca doktorska:Zmienność sezonowa wysiłku reprodukcyjnego samicy mewy pospolitej i czynniki ją kształtujące w rejonie środkowej Wisły.

Promotor: prof. K. Dmowski

 

mgr Trzcińska M.

Praca doktorska: Różnorodność mikroflory glonowej hałd galmanowych oraz biochemiczne podstawy jej adaptacji do wysokich stężeń cynku i ołowiu".

Promotor: doc. B. Pawlik-Skowrońska