Barbara Pawlik-Skowrońska

Centrum Badań Ekologicznych PAN

Stacja Badawcza

ul. Niecała 18

20-080 Lublin

e-mail: pawlik@golem.umcs.lublin.pl

tel: 081-5326182

fax: 081-5324500

 

 

 

 

 

 

  • Wykształcenie:

1976- Mgr biologii w zakresie mikrobiologii - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Lublin

1980- Podyplomowy kurs w zakresie radioimmunologicznego oznaczania substancji biologicznie czynnych , Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

1992 - Dr nauk przyrodniczych, Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny

1998 - Kurs w zakresie badania ekspresji genów, Studium Kształcenia Podyplomowego UJ, Kraków

2003 Dr hab. nauk biologicznych (ekofizjologia, ekotoksykologia)- Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN , Kraków

2004 Kurs w zakresie zastosowania genetyki molekularnej w badaniach ekologicznych, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

  • Zainteresowania badawcze:

Interakcje pomiędzy metalami ciężkimi a mikroorganizmami wodnymi (glony eukariotyczne i prokariotyczne) oraz lądowymi (grzyby i porosty): procesy bioakumulacji, biologiczna dostępność, toksyczność metali. Różnorodność gatunkowa glonów i porostów w środowiskach skażonych metalami. Mechanizmy detoksykacji i tolerancji na toksyczne metale. Sinicowe zakwity wód powierzchniowych i produkcja cyjanotoksyn - hepato- i neurotoksyn.

  • Nagrody i stypendia naukowe:

Nagroda zespołowa Wydziału Nauk Biologicznych PAN za badania nad mechanizmami sorpcji kadmu przez komórki zielenic (1992)

Nagroda Rady Naukowej IE PAN za pracę doktorską pt. Transport kadmu do komórek sinicy Synechocystis aquatilis i jego ekofizjologiczne konsekwencje (1992)

Nagroda Dyrektora CBE PAN za całokształt osiągnięć w pracy naukowej w 2003 r.

  • Stypendia zagraniczne:

Swedish National Research Council, Szwecja, 1991

Research and Innovative Technology for Earth (RITE), Japonia, 1993/1994

Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Niemcy, 1997

Royal Society , W. Brytania, 2003

  • Dydaktyka:

monitoring środowiska - wykłady i ćwiczenia