Anna Augustyniuk-Kram

 

 

Centrum Badań Ekologicznych PAN

Dziekanów Leśny

ul. M. Konopnickiej 1

05-092 Łomianki

e-mail: aaugustyniuk-kram@cbe-pan.pl

tel. 022 751-30-46 wew. 214

 

 

 

 

 

 

 

  • Wykształcenie:

1992-1997 - studia na kierunku biologia w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (praca magisterska pt. ,,Rozrodczość populacji żyworódki ( Viviparus viviparus L.) w środkowym i dolnym biegu Narwi" wykonana w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska)

 

2005 -  doktor biologii, Akademia Podlaska w Siedlcach na podstawie pracy "Różnorodność genetyczna i aktywność biologiczna grzybów owadobójczych Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin i Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin w wybranych środowiskach" (promotor prof. dr hab. Cecylia Bajan)

 

  • Zainteresowania:

Mikrobiologia, ekologia gleby, grzyby owadobójcze

  • Stypendia:

2001 - czteromiesięczne stypendium w Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze

  • Dydaktyka

Prowadzenie ćwiczeń z mikrobiologii na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie