Nr grantu

Temat

Kierownik i rok zakończenia

2PO4F02826 Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Larus canus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i analizy genetyczne dr D. Bukaciński 2008
2 PO4F 07030 Adaptacje morfologiczne do wczesnego powrotu w obręb areału lęgowego u gatunku odbywającego dalekie sezonowe wędrówki dr Piotr Matyjasiak 2009
N304 095 32/3613 Terenowy test modelu "producer-scrounger": badania interakcji międzyosobniczych u Aphelocoma ultramarina (Corvidae) dr Piotr Jabłoński 2010
N30403131/1155 Mechanizmy oddziaływania dżdżownic Apporrectodea caliginosa (Sav.) na mechowce glebowe (Acari: Orbatida) doc. dr hab. Grzegorz Makulec 2008
N30403731/1241 Bioenergetyczny model wewnątrzgatunkowej konkurencji o pokarm w poulacji lądowego ślimaka Achatina achatina doc. dr hab. Krzysztof W. Opaliński 2008
N30502931/1226 Znaczenie interakcji międzygatunkowych w inwazji niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora DC.na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego prof. Janusz Uchmański 2008
N304 4156 33 Rola mikrowarstwy powierzchniowej i aktywności mikroorganizmów neustonowych (APP, bakterie) w obiegu materii organicznej w jeziorach humusowych dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska 2009
N304 4142 33 Hermafrodytyzm czy gonochoryzm? Ewolucja strategii rozrodczych stułbii dr Anita Kaliszewicz 2010
N303 4116 33 Mechanizmy odpowiedzialne za nierówną proporcję płci: przewaga samców u stułbii (Hydridae) dr Anita Kaliszewicz 2010
N304 0342 33 Przepływ materii przez piaszczyste łachy wiślane doc. dr hab. Krzysztof W. Opaliński 2010
N304 0341 33 Taksonomia i ekologia wrotków (Rotifera) z rzędu pijawczaków (Bdelloidae) na terenie Polski doc. dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin 2010
2PO4F 030 30 Oddziaływanie między gatunkami w zespołach dżdżownic: wpływ różnorodności i konsekwencje zmianklimatycznych dr Aleksiej Uvarov 2009
N304 4142 33 Glony glebowe hałd galmanowych: biochemiczne mechanizmy ich adaptacji do wysokich stężeń cynku i ołowiu doc.dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska 2009

do początku