Instytucja finansująca

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Projekt finansowany przez urząd miasta w Lublinie Badania toksycznych pojawów sinicowych i produkcji toksyn prof. Tadeusz Skowroński 2003-2005
Projekt finansowany przez Biuro Ochrony Przyrody miasta stołecznego Warszawy MONIT Monitoring zanieszyszczenia środowiska życia mieszkańców Warszawy oparty na biologicznej i chemicznej analizie kurzu domowego doc dr hab. Andrzej Tatur 2003-2005
Projekt finansowany przez Ministerstwo Środowiska Holandii Vistula Econet Development and Implementation (VEDI) dr Jerzy Romanowski
2003-2005
Udział w projekcie finansowanym przez Komisje Europejską w ramach 6 Programu Ramowego ALARM - Assessing large scale environmental risks with new methodology doc dr hab. Andrzej Tatur 2003-2005