Dyrektor:

prof. dr hab. Janusz Uchmański

tel.22-751-31-57, 22-751-30-46 w.295

e-mail: januch@cbe-pan.pl

 

Zastępca d/s naukowych:

dr Krassimira Ilieva-Makulec

tel.22-751-30-46 w.266,295

e-mail: krassi.makulec@cbe-pan.pl

 

Zastępca d/s administracyjno-ekonomicznych:

mgr inż. Marian Dąbrowski

tel.22-751-31-00, 22-751-30-46 w.326

e-mail: m.dabrowski@cbe-pan.pl