Chromatograf jonowy (Methrom IC System 690)

Polarograficzno/voltametryczny analizator (Methrom 546 VA Processor, 675 VA Sample Changer)

Spektrofotometr UV/VIS (Shimadzu UV-160A)

Spektrofotometr UV-VIS (model Helios Alfa-Unicam)

Jonometr (Orion Analyser 940)

Zautomatyzowany wysokotemperaturowy system do analiz węgla i azotu rozpuszczonego w wodzie (Skalar HT System)

Dezintegrator ultradźwiękowy (model UW 2070 Bandelin)

Chromatograf gazowy CHN (Carlo Erba)

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrofotometrem masowym (GC-MS) (Varian model
SATURN 2000)

Spektrofotometr absorpcji atomowej (Shimadzu)

Spektrometr plazmowy

Chromatograf cieczowy (HPLC) (Beckman) z detektorami:

- UV-VIS (model 176 Beckman)

- fluorescencyjnym (model RF 10-AXL-Shimadzu)

- radioizotopowym (model 171-Beckman)

Chromatograf cieczowy HPLC (Shimadzu)

System oczyszczania wody (model KB-5522 DP- C obrabid) , wymaga okresowej wymiany jonitów do uzyskiwania superczystej wody niezbędnej w chromatografii w doświadczeniach z metalami.

Zestaw do komputerowej analizy obrazu mikroskopowego (mikroskop BX50 Olympus, aparat fotograficzny, komputer z oprogramowaniem MicroImage v. 4.0)

do początku